Jak vybrat mediátora

Rozvody, péče o děti, sousedské nebo partnerské neshody: všechny tyto spory mají jedno společné, dají se řešit slušně a dohodou - MEDIACÍ. Když zvolíte cestu k dohodě prostřednictvím mediace, je volba osoby mediátora jedním z rozhodnutí, která budete muset učinit. Výběr odborníka se nevyplácí podceňovat - správný způsob vedení mediačního procesu ovlivňuje úspěch celého vašeho snažení.

Profesi mediátora si dnes může na vizitku napsat každý, kdo je svéprávný, bezúhonný a dosáhl věku 18 let. K provozování volné živnosti zákon žádné jiné požadavky neklade. Takový mediátor nemusí mít vzdělání v oboru, ani složenou žádnou odbornou zkoušku, při které by prokázal své odborné znalosti a dovednosti. Tito lidé sice nemohou používat označení "zapsaný mediátor", ale často se sami označují jako "kvalifikovaní", "akreditovaní" a podobně.

Naproti tomu jsou zde zapsaní mediátoři, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání a svou profesionalitu a dovednosti prokázali na Ministerstvu spravedlnosti složením odborné státní zkoušky. Se zapsanými mediátory spolupracují i soudy, které mohou účastníkům setkání s mediátorem nařídit. Zapsaní mediátoři mají povinnost dodržovat velmi přísnou mlčenlivost, kterou stanovuje Zákon o mediaci. Můžete si tedy být jistí, že se Vaše citlivé informace nedostanou k nikomu dalšímu. O průběhu a výsledku jednání mediátor nesmí informovat dokonce ani soud či OSPOD. Nezapsaným mediátorům žádný zákon podobné požadavky neklade, je tedy na Vašem zvážení, nakolik jsou Vaše pocity a potřeby hodny ochrany a zda je chcete svěřovat někomu, kdo není zákonnou mlčenlivostí vázán.

Nabízím Vám své služby - zapsané mediátorky JUDr. Anny Bekové. Můžete si být jisti, že se svěřujete do rukou profesionála a že jsou Vaše osobní informace a záležitosti v bezpečí.

Ministerstvo spravedlnosti vede na svých stránkách seznam zapsaných mediátorů, aby si zájemci o mediaci mohli odbornost svého mediátora ověřit. Seznam zapsaných mediátorů naleznete zde: