Mediace

Co je vlastně mediace?

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů. Strany sporu spolu jednají pod vedením vyškoleného odborníka, mediátora. Mediátor jim pomáhá uklidnit a zpracovat rozjitřené emoce a usnadnit vzájemnou spolupráci v budoucnu. V ideálním případě mediace skončí oboustranně odsouhlasenou a přijatelnou dohodou, kterou strany sporu chtějí dodržovat. Dohodu s klienty vždy sepisujeme přímo na místě tak, aby obsahovala přesně to, na čem se dohodli.

Mediace je zvláště vhodná v situacích, kdy spolu strany konfliktu potřebují dále komunikovat i po skončení sporu. Typicky při výchově dětí, jako sousedé či spolupracovníci. Často mediaci vyhledávají také páry, které ve vztahu procházejí složitým obdobím a mediace je pro ně cestou, jak na svém vztahu pracovat. 

Jednání probíhá v příjemném neformálním prostředí mediační kanceláře, s kávou či čajem a drobným občerstvením, aby se klienti cítili co možná nejpříjemněji.

Mediace je důvěrná a jednání se zpravidla účastní jen mediátor a obě strany, klienti. Jako mediátorka jsem vázána velmi přísnou mlčenlivostí, kterou mi ukládá zákon. Právě důvěra mezi klienty a mediátorem je základem k tomu, aby byla mediace úspěšná.


Před prvním setkáním

Jsou dvě možnosti, jak se ke mně jako k mediátorce klienti dostanou: Soud jim nařídí první setkání s mediátorem a nebo mé služby vyhledají z vlastního rozhodnutí.

Mediace

Pokud přicházíte z vlastní vůle, bez doporučení soudu, již první schůzka bude trvat zhruba tři hodiny. Pokud jsme na termínu pevně domluveni a již s předstihem se dozvíte, že se jednání nebudete moci zúčastnit a nebo dorazíte později, informujte mne o tom, prosím. Pokud nedorazíte bez omluvy, cena zmařené mediace Vám bude fakturována.

Setkání nařízené soudem

Soud nikdy nenařizuje samotnou mediaci, ale vždy jen první setkání, které je jakousi informační schůzkou. Důvodem je, že mediace je vždy dobrovolná a o započetí mediace se rozhodují vždy klienti. Na konci nařízeného setkání klientům vystavím potvrzení o tom, že se dostavili bez ohledu na to, zda do mediace vstoupili či nikoliv.

Poté, co Vám soud nařídí setkání s mediátorem, mne co nejdříve kontaktujte. Kvůli zachování etických standardů týkajících se rovného přístupu ke stranám sporu a průhlednosti celého procesu dávám přednost e-mailu. Pokud znáte kontakt na druhou stranu, uveďte jej prosím. Všichni tři se poté dohodneme na konkrétním termínu našeho prvního setkání.

Pro první schůzku nařízenou soudem je potřeba si vyhradit alespoň jednu hodinu. Když budete mít dostatek času a rozhodnete se, že se chcete zúčastnit samotné mediace, můžeme se již předem domluvit, že setkání potrvá tři hodiny, jako klasická mediace.

Na samotné jednání není potřeba se složitě připravovat, nosit dokumenty, předchozí rozhodnutí soudu, ani jiné podklady. Vše, co si budeme potřebovat sdělit, aby se situace stala přehlednější, zazní právě na schůzce. Jediná příprava, která je pro zdárný průběh mediace důležitá, je ujasnit si svoje potřeby, myšlenky a důvody, které Vás vedou k určitým postojům.

Vzhledem k tomu, že jako mediátor nehodnotím, nesoudím a o Vašich záležitostech nerozhoduji a jde pouze o Vaše názory, postoje a potřeby, není žádoucí účast právního zástupce, ani jakýchkoliv třetích osob. Pokud byste své rozhodnutí chtěli prokonzultovat, můžete si samozřejmě během jednání zatelefonovat, nebo můžeme jednání přerušit, abyste si potřebné informace mohli doplnit.

Až se na prvním setkání dohodneme na podmínkách a termínu mediace, podepíšeme smlouvu o mediaci a poté se naplno pustíme do řešení Vaší situace

Na úvodní schůzce i dalších mediačních jednáních je nutná účast obou klientů, kteří se do řešení vzájemného konfliktu zapojí. Separátní setkání s jedním nebo druhým klientem neprovádím z důvodu nutnosti zachování neutrálního postoje a zachování důvěry