Jak koučování probíhá?

Úvodní setkání

Poté, co mne kontaktujete se zájmem o koučování, je potřeba si promluvit o tom, jaké jsou Vaše zkušenosti s prací na sobě, jaká jsou Vaše očekávání ode mně jako kouče a jak Vám můžu být nápomocná na cestě k Vašemu cíli. Setkání může proběhnout online, v mé kanceláři a nebo v některé z kaváren, kde se cítíte dobře. Domluvíme se, kolik hodin a jak často se koučování chcete věnovat a projednáme další organizační záležitosti. Ze setkání budeme oba v ideálním případě odcházet s konkrétním termínem, kdy na svém tématu s mou pomocí začnete pracovat.

Koučovací sezení

Podle toho, zda se domluvíme na online schůzkách, nebo na osobních rozhovorech, se v domluvený čas sejdeme nebo připojíme na vybranou platformu a po krátkém úvodu se pustíte do přemýšlení. Budu Vás doprovázet vhodně a trefně zvolenými otázkami, které Vám pomůžou rozšířit uvědomění, odhalit Vaše skutečné cíle, objevit skryté možnosti a také cesty, jak se ve Vašem tématu posunout dál. Každé sezení zpravidla končí nějakým závazkem, který si sami stanovíte a jehož splnění Vás nasměruje k dalšímu růstu. 

Při koučování píšu pro klienta zápis, kde zaznamenávám jeho myšlenky, cíle a kroky, které si naplánoval a chce je splnit. Zápis využívám v určitých fázích procesu, kdy používám koučovací techniky, aby si klient došel k širšímu uvědomění. Popsané listy klientovi na konci sezení předávám, aby se ke svým myšlenkám mohl v případě potřeby vrátit. Pro sebe si nenechávám nic, aby byla zaručena mlčenlivost a maximální důvěra.

Pro zajištění toho, aby byla změna v životě trvalá a udržitelná, klienti obvykle absolvují 4 - 6 sezení. Ideální je, aby sezení byla naplánována v pravidelných intervalech zhruba dvou nebo tří týdnů. O počtu sezení samozřejmě rozhoduje klient. Je však třeba mít na paměti, že koučování není vždy jen příjemné, občas je to dřina a splnit dílčí vytyčené cíle nebývá pro klienty snadné. Na druhou stranu - kdyby byla práce na sobě snadná, byli bychom všichni dokonalí. Proto je třeba se dopředu připravit na to, že celý proces vyžaduje aktivní přístup a odhodlání.

Koučování naživo nebo online?

Vždy jsem byla přesvědčena, že koučování i mediaci lze provádět pouze v osobním kontaktu s klientem. Jakkoliv toto platí u mediace, v koučování je to něco jiného. Online koučování poskytuje klientovi více soukromí, mnozí jsou v online prostředí otevřenější, koncentrovanější a sami sobě dovolí otevřít citlivější témata. Pokud koučování tváří v tvář nabízí klientovi 100% užitku, online forma dává 99,9%. Z mého pohledu jsou tedy tyto varianty srovnatelné. Samozřejmě záleží na Vás, kterou formu si vyberete - přizpůsobím se.